دسته‌بندی نشده

عروسی بهترین شب زندگی یک زوج است

مراسم عروسی از ابتدا تا انتهاخواستگاری : خواستگاری به معنای پیشنهاد ازدواج می باشد. مراسمی که در آن داماد به همراه خانواده اش با گل و شیرینی به منزل عروس می روند و عروس را از خانواده اش خواستگاری بیشتر بخوانید...

توسط 20، قبل