ازدواج امری شیرین وجذاب است برای هر ذائقه ای ، به شرطی که حلاوت و شیرینی آن از

گرمی محبت و عشق نشأت گرفته باشد در این صورت باعث سلامت روح و روان و جسم و

اعضاست .

تنها از دیدگاه  پزشکی : براساس  تازه ترین  تحقیقات  به عمل آمده ازدواج خطر ابتلای یک

فرد به سکته را تا %30 کاهش می دهد .

به  گزارش  خبر گزاری فرانسه از واشنگتن و به نوشته نشریه ی انجمن قلب آمریکا در بین

زنان متأهل احتمال بروز سکته تا %46 درصد کاهش می یابد .

پرفسور لئون  سیمونز از  بیمارستان  سن ونیستن  در استرالیا  می گوید :  با  فواید  متفاوت

ازدواج و زندگی خانوادگی  بسیاری از بیماری ها شفا می یابند و از سکته ی قلبی جلوگیری

می شود .  محققان در این تحقیق  وضعیت دو هزار وهشتصد وپنج مرد وزن بالای 60 سال

را برای مدت 8 سال مورد بررسی قراردادند .

ازدواج  یکی از مراحل زندگی طبیعی انسان است که برای زن ومرد سن وسال خاصی دارد

و تأخیر در آن مجاز نیست . کسی که  دیر ازدواج می کند بی گمان مشکل دارد و حقیقت تلخ

این  است  که این  مشکل  جامعه ی  او  نیست  بلکه  مشکل  خود اوست . در فرآیند ازدواج

خانواده ها  نقش  محوری  دارند .  والدین باید از سنین خاص در کنار سایر آموزشهای لازم

زندگی  به بچه ها  اجازه بدهند که به ازدواج فکر  کنند  و  به  آنان  بیاموزند و تمایل خود را

ابراز نمایند  .  در واقع یک تمایل طبیعی است که والدین موظف به حفظ و رشد آن هستند .با

کمال  تأسف شواهد متعدد به ما نشان می دهد که متأسفانه دسته ای از خانواده ها اعتقاد دارند

که  موضوع  ازدواج ،  موضوعی ممنوع است که سخن گفتن پیرامون آن زشت و قبیح است

در حالی  که ازدواج موضوعی مهم است که آموختن نکات متعددی پیرامون آن بسیار واجب

و ضروری است  زیرا  هر واقعه ای  در مسیر رشد  و تکامل جسمی و درونی انسان زمانی

مشخص  دارد  همان  طوری که در سراسر جهان حدودزمان خروج هر نوزاد از رحم معین

است .  حدود  ازدواج  هر کس نیز معین شده است . سن ازدواج از دیدگاه علمی آن دوره ای

است که فرد آماده شده است تا وظایف و تکالیف خود را در چارچوب یک زندگی مشترک به

انجام برساند و حقوق خود را در آن چارچوب استیفا نماید .

هر زندگی  زناشویی  و هر اتاقی  مرکز جهان  است ،  یعنی  یک زن و شوهر می توانند در

وسط اتاق خانه ی خود نشسته و دنیایی را بسازند و با دستان توانای خود گهواره ی جهان را