عوامل وموجباتی که شاید طلاق تنها راه گشای آن است

 

1- اعتیاد : از بزرگ ترین  مصائب  جهان امروز که سلا مت  میلیون  ها انسان را به شدت

 

تهدید  می کند  اعتیاد به مواد مخدر است. گرایش به مواد مخدراز آسیب هایی است که انسان

 

را نسبت به معنویت و فرهنگ اجتماعی بیگانه می کند و موجبات انحطاط و فروپاشی زندگی

 

فردی و حیات جامعه را فراهم می آورد .

 

2- الکل :الکل از آن  جهت  از علل و موجبات  طلاق محسوب  می شود که شخص معتاد به

 

الکل مشاعد  خود را براثر استفاده الکل  کم کم  از دست می دهد .محیط زندگی را برای خود

 

واطرافیان تنگ می سازد زیرا الکل درجسم وروان تأثیرمی گذارد وازاعصاب تا گلبول های

 

خون از او متأثر گشته و سستی و ناتوانی ایجاد می کند.

 

3- دخانیات : عده ای  بر این باور هستند  که  دخانیات تأثیر چندان در زندگی زناشویی ندارد

 

در حالی  که  اگراین موضوع جدی تلقی شود به خوبی ثابت می گردد که مصرف دخانیات و

 

اثرات  دود  و عوامل آن  چنان  زندگی خانوادگی را تهدید می کند که اثرات آن نه تنها ناچیز

 

نمی باشد بلکه  بسیار تأثیر گذار می باشد .

 

 

 

4- قمار : خوش  بختانه  در کشور ما این مسئله بسیار جدی است قمار بازی در فرهنگ ملی

 

و دینی و عرفی جامعه ایرانی از دیر باز بسیار زشت و نا پسند می باشد ولی به هر صورت

 

یکی از پدید ههای  مهم طلاق  محسوب  می شود زیرا چه زن و چه مرد وقتی پای میز قمار

 

قرارمی گیرند درحقیقت حیثت و شرف و ناموس و آبروی خود را به بازی و ملعبه می گیرند

 

اینان  زنان  و مردان بی ارزشی هستند که تفریح و سرگرمی زشتی را انتخاب کرده اند زیرا

 

همان  ساعاتی  که  دستان زن ومرد قمار باز به حرکت در می آید تمام اعصاب و جوارح او

 

تحریک و مورد شدید ترین فشار های عصبی قرار می گیرند .

عوامل طبقه بندی نشده و پنهانی طلاق

 

1- خود فریبی : عوامل دیگری که در طلاق مؤثر است بستگی به طرز فکر و اندیشه زوج

 

و زوجه دارد از جمله تأثیر شهر وروستا وفرهنگ متفاوت یا چگونگی مسکن و داشتن محل

 

سکونت  مناسب  که  بتواند  زوج  وزوجه در کمال آسایش زندگی کنند و با عدم وجود مکان

 

زندگی ، خانه به دوشی عامل مؤثر ناسازگاری و ایجاد تفرقه و تشدد در ارکان خانواده است

 

2- ناهماهنگی طبقاتی :  در ازدواجی  که زوج  و زوجه  از دو خانواده با اختلاف فاحش در

 

زیر یک  سقف قرار گرفته اند  و هر یک سعی  دارند  با مقدمات و فرهنگ و رسوم و مبنای

 

فکری  و اندیشه ای  خود  بر دیگری غلبه و برتری یابد . همین بایدها و نبایدها و کنش ها و

 

واکنش ها موجب تعارض و اختلاف و طلاق می گردد.

 

 

 

3- ثروتهای باد آورده : فقر و ثروت باد آورده از موجبات طلاق است چون یک طرف فقر

 

وبیکاری و از جانب  دیگر برای  عده ای رسیدن  به ثروتهای ناگهانی و به قول معروف باد

 

آورده هدف می باشد.

 

4- محکومیت

 

5- ناسازگاری ها و افسردگی ها :بزرگترین مانع  خوشبختی  در زناشویی ناشی از اختلاف

 

دائم و ناساگاری ها و تفاوت بین خواسته ها و  توقعات در دو جنس مخالف است که اگر زن

 

وشوهر  قبول کنند که با  همان  خصوصیات اخلاقی  طرف  مقابل  بسازند  توفیق  رفع این

 

ناسازگاری ها را حاصل می کنند.

 

6- جوانی و بی تجربگی :

 

7- دخالت دیگران وازدواج های غیر رسمی : مشکلاتی  که  در روابط زن و شوهر ها پدید

 

می آید باید در حریم زندگی خصوصی آنان و در زیر سقف خانه شان  حل و فصل گردد .

 

8- اختلاف در تربیت فرزندان : یکی از اختلافات  خانوادگی که منجر  به طلاق می گردد از

 

صحنه  خارج  کردن دیگری از زندگی  برای تربیت  فرزندان  است  در حالی که شیوه های

 

تربیت فرزندان دارای معیار هایی می باشد .

 

9- سرزنش

 

10- معلولیت فرزند : از عوامل  دیگر طلاق  فرزندان  معلول  هستند  زیرا رنج و اندوه پدر

 

 

 

ومادرهایی  که با غفلتی زودگذر موجب  معلولیت  فرزند  خود  شده اند . بسیار جگر خراش

 

است زیرا فرزندان آنان چرا باید یک عمر در آتش غفلت آنها بسوزند .

 

11- سوء ظن

 

12- دخالتهای ریا گونه

 

13- دروغ :اصل و بنیان زندگی خانوادگی باید بر پایه صداقت باشد اساسا ً خیلی ها بر این

 

باورند که  همسرشان باید کمبود های خود را بیان کند تا زندگی بر پایه ی درستی و راستی

 

استوار گردد .

 

14- خلق و خوی بد زن

 

15- وسواس

 

16- سنت های غـلط

 

17- عـدم رعایت انصاف و عـدا لت

 

18- سنین کم ازدواج

 

19- داشتن هوو

 

20- عـوامل ا قتصادی

 

21- عـدم وجود عشق حقیقی

 

22- فزون خواهی

 

 

 

23- جنایت

 

24- نق زدن

 

25- طرز بهره وری از مواد غـذایی

 

26- طرز لباس پوشیدن

 

27- عـدم سازگاری با  خویشا وندان

 

28- مسافرتهای طولا نی

 

نتیجه گیری :

 

ــ یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد ، خانواده است .

 

ــ طلاق واز هم پاشیدگی کانون خانواده یک فاجعه برزگ خانوادگی به شمار می آید  .

 

ــ اعتیاد از برزگترین مصائب جهان است .

 

ــ ازدواجی که از روی میل و رغبت انجام نگرفته اکثرا ً باعث جدایی می شود .

 

ــ اساس و مادر طلاق ناسازگاری های زن و شوهر  محسوب می شود .

 

ــ اغلب ازدواجهای ناموفق تحت تأثیر مشاجره و خصومت قرار دارند .

 

ــ یکی از ارکان  مهم زندگی  زناشویی  وضع معیشتی  است که اگر با قناعت و دقت همراه

 

نباشد از عوامل بر باد دهند ه و شکننده ی زندگی است .

 

ــ بانویی موفق و پیروز است که بداند شوهرش کدام غذا را بیشتر دوست دارد .

 

 

 

ــ نکاح  امری ضروری  برای به وجود آوردن کانونی است که فرد بتواند در آن از آسایش و

 

آرامش نسبی بر خوردار باشد .

 

ــ ازدواج آیین الهی و امید آفرین است که در آن دلها به هم پیوند می خورند .

 

ــ به هر حال ازدواج امری مسلم و حتمی است که همه ناگزیرند از جاده ی آن عبور کنند .