مهارت حل ا ختلا ف

 

این  مهارت  نیز،  همانند  بقیه  مهارت ها ،  برای  ازدواج  و  تشکیل  زندگی   مشترک   و

 

اصولا ًبرقراری ارتباط  درست  با دیگران ضروری و واجب است. آن چه مسلم است، بروز

 

اختلاف  و تفاوت بین افراد ، امری کاملا عادی و طبیعی است. منتها مهم تر و طبیعی تر، آن

 

است  که نسبت به حل این اختلافات، اشراف  داشته  باشیم  و بتوانیم اختلاف یا سوء تفاهمات

 

خود با دیگران را  به  گونه ای حل کنیم  که رضایت همه ،  فراهم آید  و این رضایت حاصل

 

نخواهد شد، مگر با کسب مهارت در حل اختلافات.

 

اصول مهارت حل اختلاف

 

1- صحبت کنید. اما بدون  پرخاش  و توهین  و تندی .  حل اختلا ف ،  در زمان عصبانیت ،

 

حاصلی  جز تخریب  بیشتر ،  نخواهد  داشت .  پس بهترآن است که همیشه بعد از آرام شدن

 

محیط و افراد ، اقدام شود.

 

2- منفی سخن نگویید .

 

اگر برای  وصل  کردن ،  قدم  جلو می گذاریم ، باید دقت کنیم ، از به کاربردن سخنان نومید

 

کننده و تحریک کننده و در مجموع منفی ، خودداری نمائیم.

 

3- در اولین قدم اختلاف ، آن را حل کنید .

 

 

 

به  محض احساس  اختلاف  یا سو ء تفاهم ،  درصدد  حل  آن  برآیید . چون اگر شامل مرور

 

زمان شود ، تبدیل  به کینه  و رنجش می شود .به خاطر داشته باشیم ، صحبت و بازگو کردن

ناراحتی ها و سو ء تفاهمات ، کمک مؤثری برای رهایی از غم و اندوه بوده و حل اختلافات

 

را نیز سهل تر می نماید .

 

4- از طرف  مقابل خود ،  یا طرفین اختلا ف ، درخواست کنید تا خیلی سریع ، وقت مناسبی

 

را با هماهنگی یکدیگر ، برای حل اختلاف ، اختصاص داده یا بدهد .

 

5- احساس شرم وگناه و خجالت را برای طرف مقابل به وجود نیاورید.

 

چنانچه  ما  با طرف  مقابل  خود ، د چار مشکلی  شده ایم  و  یا  برای حل اختلاف دیگران ،

 

می خواهیم اقدام نماییم ،  هرگز نباید  به گونه ای صحبت کنیم که دیگری یا دیگران را دچار

 

احساس خجالت ، گناه یا شرمندگی کنیم .طعنه و کنایه را  نیز  می باید  از لحن  و  کلا ممان

 

حذف نماییم .

 

6- نظر وعقیده خود رابیان کنید .

 

ناراحتی خود را عنوان کنید  و درباره اش  سخن بگویید بدون آن که قضاوت یا سرزنش کنید

 

و حکمی صادر نمایید .

 

7- دیگری یا دیگران نیز حق دارند .

 

در زمان حل اختلاف ، چنانچه فرد متوجه اشتباه خود بشود ، بهتر است فوری با یک جمله ،

 

 

که حاکی  ازندامت  و عذرخواهی اوست، مسأله را ختم به خیر کند . عذر خواهی نه تنها فرد

 

را کوچک نمی کند ،  بلکه  دیگران  را  متوجه  انعطاف  و دقت نظر او نیز می سازد . حال

 

چنانچه  لزومی به عذر خواهی هیچ کسی مشاهده نشد ، توافق و به قول معروف ، کنار آمدن

 

با هم ، مسیری تازه ، برای رفع سو ء تفاهمات وبرقراری ارتباطات جدید خواهد بود .

 

9- هر بار ، فقط یک موضوع را مطرح کنید .

 

برای  هر مشکل ، یک جلسه مشخص  را اختصاص  دهید .  چرا  که  در صورت صحبت و

 

طرح همه  ناراحتی ها  و مشکلات در یک جلسه ، نه تنها راه حلی حاصل نخواهد شد ، بلکه

 

به لحاظ  یادآوری   وتداعی و یا در هم پیچیدگی ناراحتی ها ، دامنه اختلافات وسعت بیشتری

 

خواهد گرفت .

 

لازم به  یاد آوری  است  که مهارت  حل اختلاف ، در روابط خانوادگی ، خاصه ارتباط میان

 

زن ها و شوهرها ، اهمیت بسیاری دارد .ضمنا ً باید در نظر داشت که در این  روابط ، حفظ

 

احترام ادب وحرمت وهمکاری وتعادل برای همگان امری لازم وواجب است.