مهارت تصیم گیری

 

تصمیم گیری نیاز به مهارت دارد .

 

انسان ها به صورت های مختلفی،تصمیم گیری می کنند .حال این تصمیم در باره معامله ای

 

باشد یا اشتغال به کاری و یا انجام عملی و یا ازدواجی .

 

 

 

 انواع تصمیم گیری 

 

1- تصمیم  گیری احساسی ، که  تصمیم  بر اساس یک احساس خاص (عشق ، خشم ، کینه ،

 

حسادت  و کمک و….) گرفته  می شود.

 

2- تصمیم گیری اجتنابی ، تصمیمی که فرد به دلیل ترس و نگرانی که دارد ، سعی می کند تا

 

آنجا که  می تواند  ، آن را به تعویق  اندازد . این  گونه  اتخاذ تصمیم ، امکان آن را به وجود

 

می آورد که فرد ، فرصت های مناسب زندگی خویش را از دست بدهد .

 

3- تصمیم گیری  اخلاقی ،  تصمیمی  است  که فرد ، برای  انجام  آن  به دلایل اخلاقی تکیه

 

می کند .  به عنوان مثال : ادامه  دادن  به  یک زندگی مشترک مملو از تنش و پر تنشج د لیل

 

وجود فرزند .

 

4- تصمیم  گیری  تکانشی ، این تصمیم گیری ، بسیار سریع وبدون توجه به عاقبت  کار و یا

 

ارزیابی و توجه به مو قعیت ها و شرایط صورت می گیرد .مثلا ً  فردی ،  فرد مقابل خود را

 

برای کاری که در نظر دارد ترغیب به عجله می کند وقدرت تفکر یک عمل درست را از او

 

می گیرد .

 

5- تصمیم گیری مطیعانه ، سبک تصمیم گیری مطیعانه ، می تواند صدمه زیادی به موضوع

 

تصمیم و یا به عنوان مثال ، به ازدواج فرد ، وارد کند . در تصمیم گیری  مطیعانه ،  دیگران

 

برای یک یا دو نفر یا موضوعی ،  تصمیم  می گیرند  بدون آنکه ، فرد یا افراد یا موضوعی

 

 

 

که تصمیم بر روی آن اجرا می شود ،  نقشی در این  تصمیم  گیری  داشته  باشند . نمونه این

 

تصمیم گیری را می توان در ازدواج های سنتی مشاهده کرد .

 

6- تصمیم گیری عقلانی ؛  سالم ترین تصیم ها ، تصمیمی  است که  براساس تفکر ، بررسی

 

ومطالعه ، ارزیابی وتحقیق صورت بگیرد .تصمیم گیری عقلانی ، براساس واقعیات است  و

 

معمولا ً خطا و اشتباه در آن به ندرت دیده می شود .

 

اصول تصمیم گیری عقلانی

 

تصمیم گیری عقلانی نیز مانند بقیه مهارت ها ، دارای اصول مهارتی است که به ترتیب ذیل

 

می باشد :

 

1- مواجه شدن با یک تصمیم : زمانی است که فرد متوجه می شود باید تصمیم بگیرد . بنابر

 

این  روی  آن تمرکز  کرده  وضمن  روشن کردن موضوع تصمیم ، اطلاعات مورد نیاز را

 

جمع آوری می نماید.

 

2- حق انتخاب  و بررسی مورد تصمیم براساس اطلاعات : با راه حل ها واطلاعاتی که فرد

 

به دست آورده  ، این حق  را می یابند  تا  دست  به  تصمیمی درست برای انتخاب ازدواج یا

 

انجام کار موردنظرش بزند .

 

3- ارزیابی  پیامدهای  پیش بینی شده حق انتخاب : فرد پیامدهای متفاوت از انتخاب ها مورد

 

بررسی وارزیابی قرار می دهد تا معقول ترین آنها را انتخاب کند .

 

 

4- تعهد به تصمیم : نسبت به تصمیمی که گرفته می شود باید پایبند بود و به آن اعتقاد داشت.

 

5- برنامه  ریزی  برای  انجام تصمیم :  حتی تصمیم  عقلانی نیز نیاز به برنامه ریزی دقیق

 

دارد .

 

6- اجرا یا انجام تصمیم : در این  مرحله  ، فرد به صورت عملی وارد مراحل برنامه ریزی

 

شده می شود .به عنوان مثال ، تصمیم به ازدواج که مراحلی همچون خواستگاری ، نامزدی ،

 

خرید وغیره دارد .

 

7- ارزیابی  پیامد های  واقعی  اجرا  یا  انجام تصمیم  :  فرد به بررسی و ارزیابی تصمیمی

 

می پردازد که یا ناموفق بوده یا آن موفقیت لازمی را که فکر می کرده نداشته است .در اینجا

 

فرد  مراحلی  را  که  از سر گذرانده ، مورد بررسی قرار می دهد تا برای برنامه آینده اش ،

 

شروع به برنامه ریزی کند .

 

برای اینکه تصمیم گیری خوبی داشته باشید به دستورات زیر توجه کنید .

 

1- هدفی  را برای  خود انتخاب کنید وبرای رسیدن به آن بکوشید و راههای رسیدن به هدف

 

را شناسایی کنید این را بدانید که موفقیت نصیب کسی خواهد شد که بداند چه کاره است  وچه

 

می خواهد بکند و تا رسیدن به مقصود وانجام دادن کار از هیچ تلاش وکوششی دریغ نکند .

 

2- « هر روز کلمات نیرو بخش بر زبان جاری سازید وآن را به خود تلقین کنید .»

 

این  را  بدانید  که عده ی  زیادی  از مردم کامیاب و موفق به این طریق شور وشوق در خود

 

 

 

ایجاد کرده اند وحرارت لازم را برای یک زندگی موفقیت آمیزبااستفاده ازاین روش بچه گانه

 

به دست آورده اند .

 

3- تعلیمات لازم برای کمک کردن به دیگران را یاد بگیرید و به خودتان درس بدهید تاکمک

 

کردن به دیگران را کامل وبی نقص بیاموزید .

 

این را بدانید که خدمت به دیگران نشاط وشعف را دروجود ما تقویت می کند وباعث می شود

 

نیروی کافی برای خدمت به دیگران را به دست آوریم .

 

4- با اشخاص پر شور، سرزنده ، دوست وهم نشین شوید .

 

اگر  می خواهید  نور و شوق  و نشاط  را  به  روح وقلب همسرتان بتابانید  او را تحت نفوذ

 

اشخاصی  قرار دهید  که  دارای  ویژگی  شور و نشاط ، سرزندگی وفراست هستند . اورا با

 

مردم  عاقلی  که  معنی  حقیقی زندگی را درک کرده اند و ارزشهای انسانی خود را به اثبات

 

رسانده اند آشنا سازید .

 

5- خود را مجبور کنید که با نشاط باشید تا حقیقتا ً سرزنده و با نشاط شوید .

 

اگر می خواهید هیجان، وجود شما را لبریز کند به پر هیجان بودن تظاهر کنید . تظاهر کردن

 

به شما هیجان حقیقی می بخشد . اگر می خواهید بیچاره و بدبخت باشید و احساس زبونی کنید

 

به بدبختی و بیچارگی تظاهر نمایید .

 

6- گوش کردن را یاد بگیرید .

 

 

 

این را  بدنید  که  مرد  آن  اندازه  که  به یک زن شنونده ، باهوش و با توجه نیاز دارد به زن

 

اندرزدهنده نیاز ندارد زنی که گوش شنوا دارد علاوه بر آن که می تواند تسکین دهنده ی قلب

 

و روح شوهرش باشد در اجتماع وبیان مردم نیز محبوب و مورد احترام است .

 

خانمی  که  با  وقار  کامل  و بی ادعا یی در مقابل کسی حرف می زند خود را علاقه مند  به

 

حرفهای  گوینده  نشان  می دهد  و با  طرح  سؤالات  بجا گوینده   را متوجه  می کند  که  به

 

حرفهایش  توجه  دارد زنی است اجتماعی که نه تنها مورد پرستش شوهر است بلکه زنها نیز

 

او را دوست دارند.

 

 

مرد  مؤدب کسی  است که  با کمال  اشتیاق به موضوعی که خوب می داند از دهان یک آدم

 

کاملا ً بی اطلاع خارج می شود، گوش بدهد.