10 قانون طلایی ازدواج موفق

 

1- سعی  کنید  بیشتر  از آن  که  در انتظار دریافت  چیزی  از همسرتان باشید ، چیزی به او

 

ببخشید . اگر  هدف  شما ایجاد  حس رضایت  و خوشبختی در همسرتان باشد ، مطمئن باشید

 

فرصت های بی شماری برای رسیدن به این هدف پیدا خواهید کرد . در این صورت شما نیز

 

از لطف  و محبت  همسرتان  برخوردار  خواهید شد  .  زیرا انسان ها همواره سعی می کنند

 

خوبی ها دیگران را جبران کنند .

 

 

 

 

2- وقتی همسرتان  به شما  توهین  می کند ، سکوت کنید وبا مقابله به مثل نکنید . زیرا با این

 

کار از بروز بسیاری از بحث های غیر ضروری جلوگیری می کنید . این لحظات به سرعت

 

سپری خواهند شد و شما می توانید در زمان بهتری با همسرتان درباره رفتارش صحبت کنید

 

3- از همسرتان انتظارات غیر واقعی نداشته باشید .اجتناب از انتظارات غیر واقعی می تواند

 

از بروز بسیاری درگیر ها ، عصبانیت ها وسر خوردگی ها جلوگیری کند .

 

انتظار نداشته باشید همسرتان  کامل و  بی نقص  باشد .  در ضمن  هیچ گاه  او را با دیگران

 

مقایسه نکنید .

 

4- به راه هایی فکر کنید  که می توانید  همسرتان را نسبت به انجام کارهایی که دوست دارید

 

ترغیب کنید . اگر این روش مؤثر نبود  روش های  دیگر را امتحان کنید و به یاد داشته باشید

 

که تحسین و تعریف به موقع می تواند یک انگیزه قوی باشد .

 

6- اهداف  خود  را طبقه  بندی  کنید  و افکار خود  را بر مهم ترین هدفتان  یعنی داشتن یک

 

محیط خانوادگی آرام و شاد متمرکز کنید .

 

7- هیچ گاه با همسرتان وارد جنگ قدرت نشوید .به جای این کار با او به توافق برسید .

 

8- همسرتان  را  به  خاطر اشتباهاتش  سرزنش نکنید . در عوض سعی کنید روشی در پیش

 

بگیرید که از تکرار این اشتباهات جلوگیری کند .

 

وقتی  شما همسرتان  را به  خاطر اشتباهاتش سرزنش می کنید ، احساسات او را جریحه دار

 

 

 

می کنید و باعث آزار او می شوید .

 

9- در زمان  حال  زندگی  کنید . اشتباهات  و وقایع تلخ گذشته را فراموش کنید و سعی کنید

 

شرایط زندگی امروز تان را تغییر دهید .

 

10- همواره از همسرتان  بپرسید : برای  اینکه  زندگی  ما شاد ودلپذیر باشد ، من چه کاری

 

می توانم انجام بدهم ؟