موانع رشد و كمال چيست؟
موانع رشد و كمال علت هاي زيادي دارد و همه آنها به يك مانع كلي و اساسي برمي گردد و آن نفس اماره است.
• آئين همسرداري :
• موضوع : وظايف بانوان (شوهرداري – محبت به شوهر)
• شوهرداري : شوهر داري يعني مراقبت از شوهر براي كار – سلامت – موفقيت و شخصيت و آينده وي
• امام علي (ع) در اين باره مي فرمايند : جهاد زن به اين است كه خوب شوهرداري كند.
• براي اهميت اين موضوع پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : هر زني بميرد در حالي كه شوهرش راضي باشد، داخل بهشت خواهد شد.
• براي توجه بيشتر در رواي ديگر پيامبر(ص) مي فرمايند : زن نمي تواند حق خدا را ادا كند، مگر اينكه حق شوهرش را ادا كرده باشد.

محبت كردن به شوهر :
به طور كل انسان نياز به محبت دارد، چرا كه يكي از نيازهاي طبيعي انسان است.
بنابراين محبت در زندگي باعث قوام و ادامه زندگي مي شود، پس وقتي زني به شوهرش محبت كند، باعث دلگرمي وي در زندگي مي شود، اين دلگرمي سبب مي شود تا مرد با تمام وجود براي زندگيش تلاش كند.
• محبت كردن راههاي مختلفي دارد :
2- محبت در رفتار (عملي)
3- محبت در گفتار (زباني)
• محبت عملي : به اين نحو است كه زن در مقابل شوهر، گذشت ، فعاليت و ملايمت از خود نشان دهد، تحت مديريت شوهر عمل كند، بچه ها را به احترام گذاشتن به پدر توصيه كند و …
• محبت زباني : به اين نحو است كه زن محبت خود را به وسيله زبان به شوهرش ابراز كند ، اين ابراز محبت را حتي با يك شاخه گل مي توان، نشان داد.
• در روايتي از امام رضا (ع) آمده است : بعضي زنها براي شوهرانشان بهترين غنيمت هستند، زناني كه به شوهرشان اظهار عشق و محبت مي كنند.
• در زمينه عشق محبت زن به شوهر پيامبر (ص) مي فرمايند : عشق و محبت از ويژگي يك زن مسلمان است و بهترين زنان شما، زنهايي هستند كه داراي عشق و محبت هستند.
• امام صادق (ع) نيز فرموده اند : وقتي كسي را دوست داري به او خبر بده .