احترام به شوهر و شكايت و درد دل :
احترام يكي از مسائلي است كه در وجود هر فردي نهفته است ، چنانچه چه مرد و چه زن علاقه دارند كه به آنها احترام گذاشته شود. كسي كه احترام مي گذارد، علاوه بر اينكه شخصيت طرف مقابلش را محترم شمرده و رضايت دل او را بدست آورده، احترام و ارزش خود را هم بالا مي برد. در حقيقت احترام گذاشتن به ديگري، احترام گذاشتن به خود است .
احترام گذاشتن از راههاي مختلفي انجام مي شود:
1 – احترام رفتاري : يعني احترام و توجه به انجام خواسته هاي شوهر و به خصوص در مقابل فرزندان و خويشان و ..
2 – احترام زباني :‌استفاده از الفاظ مناسب (مانند شما و ..) براي شوهر الخصوص در مقابل فرزندان و خويشان و …
• پيامبر (ص) مي فرمايند : (وظيفه زن اين است تا درب خانه به استقبال شوهرش برود و به او خوش آمد بگويد )
• امام صادق (ع) : (هر زني شوهرش را احترام كند و آزارش نرساند، خوشبخت و سعادتمند خواهند بود)
• پيامبر (ص) :‌ (زن موظف است براي شوهرش تشت و حوله بياورد و براي شستن دستها به او كمك كند)
• شكايت و درد دل :
• شكايت و درد دل بايد :
1. در زمان مناسب
2. مكان مناسب
3. مخاطب
براي شكايت و درد دل كردن ابتدا مي بايست زمان مناسبي را انتخاب كرد، زماني كه مرد استراحت كرده باشد و محيط خانه، محيطي مملو از آرامش باشد و مخاطب كه زن است با لحني آرام و ملايم مسائل خود را براي وي بازگو كند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : (هر زني كه با زبان، شوهرش را بيازارد، نمازها و سايراعمالش قبول نمي باشد، و لو هر روز روزه باشد و شبها را براي تجهد و عبادت برخيزد و بنده هايي را آزاد كند، ثروتش را در راه خدا انفاق نمايد. زني كه بد زبان باشد و شوهرش را بدين وسيله بيازارد، نخستين كسي است كه وارد دوزخ خواهد شد)

معيار و ملاك انتخاب همسر
اصولاً ازدواج بر اساس معيارو ملاك هاي خاصي انجام مي شود. اين ملاك ها مي تواند:
1 – مذهب و ايمان
2 – اخلاق
3- هماهنگي فكري و فرهنگي
4 – اصالت خانوادگي

مذهب و ايمان : اولين ملاك و معيار، مذهب و ايمان است ، چنانچه اگر مردي با ايمان باشد، مسلماً رفتار و حركات او با همسرش مطابق با دستورات اسلام است، بنابراين رفتاري درست با همسرش در پي مي گيرد . همچنين اگر زني با ايمان باشد حركات و رفتار او وارسته است و مال همسرش را در راه حرام مصرف نمي كند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : بر شما باد، ازدواج با زنان ديندار
• امام صادق (ع) مي فرمايند : از مردم سست ايمان زن بگيريد، ولي به آنها زن ندهيد، زيرا زن در اخلاق و آداب تحت تأثير شوهر است و مرد عقايد خود را بر او تحميل مي كند.
• اخلاق : اخلاق در زندگي بسيار مهم است ، زيرا سلامت و خوشبختي خانواده در گرو آن است و از آن تأثير مي پذيرد.
• امام رضا (ع) مي فرمايند : اگر خواستگار بداخلاق است، دخترت را به ازدواج او در نياور.
• امام علي (ع) : با خوش اخلاقي زندگي نيكو مطلوب مي گردد.
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : خدايا به تو پناه مي برم از همسري كه قبل از رسيدن پيري، پيرم كند.

هماهنگي فكري و فرهنگي :
• امام صادق (ع) مي فرمايند :
زن آگاه و با معرفت بايد همسر مرد آگاه و با معرفت شود.

اصالت خانوادگي :
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : اي مردم از سبزه اي كه در لجن زا روئيده است پرهيز كنيد، سؤال شد ، سبزه روييده در لجنزار چيست؟ فرمود : زن زيبايي كه د رخانواده اي بد تربيت شده باشد.