مراقبت از شوهر و خانم هاي بدبين
* مراقبت از شوهر : مراقبت از شوهر يا نگهداري از وي بايد طوري باشد كه وي به دام نيفتد و گرفتار نشود، دوستان ناباب در مسير وي قرار نگيرند.
اين مراقبت بايد به نحوي باشد كه مرد متوجه نشود، چرا كه وقتي مرد متوجه مي شود توسط همسرش كنترل مي شود، ناراحت و گلايه مند مي شود كه چرا روي رفتار او ريز شده و او را كنترل مي كند.
حال زن براي مراقبت از شوهر مي بايست، كارهايي انجام دهد كه اين كارها عبارتند از: 1 – جذب شوهر : زن براي مراقبت از شوهر و جذب كردن او به خود مي بايست، خود را براي مرد بيارايد و با اين كار وي را به خود جذب كند.
2 – لحن ملايم : اگر در زندگي گرفتاري پيدا شد، با لحن ملايم و خوشرويي آن را حل كند و مرد را بدان توصيه كند.
* بدبيني : هر گاه انسان دچار بدبيني شد روابط زندگي مختل مي گردد و گاهي هم بدبيني به تهمت زدن مي انجامد.
حضرت علي (ع) مي فرمايند : در هر حال با زنها مدارا كنيد، با خوبي با آنها سخن بگوييد ، تا افعالشان نيكو گردد.
امام صادق درباره بدبيني و تهمت زدن به شوهر مي فرمايند : بهتان زدن به فرد بي گناه از كوههاي بزرگ سنگين تر است.
• پيامبر (ص) درباره تهمت زدن مي فرمايند : هر كس به زن يا مرد مؤمنه تهمت بزند، خدا او را در قيامت بر تلي از آتش قرار مي دهد، تا به كيفر اعمالش برسد.
مسؤوليت پذيري و آثار آن
مسؤوليت پذيري آثار زيادي در زندگي دارد :
1 – باعث استحكام پيوند خانوادگي مي شود.
2 – مايه آرامش و آسايش روحي مي شود
3 – عامل پيدايش روحيه مسؤوليت پذيري در افراد مي شود

روحيه مسؤوليت پذيري باعث عوامل زير مي شود:
1- اعتماد به نفس
2- تأثير پذيري از همسر
پيامبر(ص) در خصوص اين مسئله مي فرمايند: ( انسانها بايد نسبت به همديگر توجه ويژه اي داشته باشند) مسؤوليت مرد در قبال، خانه و خانواده اش و زندگي و فرزندانش است. زن نيز مسؤول نگهداري از اموال شوهر و فرزندان ،‌امورات خانه، حلال و حرام كردن و حفظ حجاب است.
حال اگر هر كدام به وظيفه ي خود را به نحو احسن انجام دهد،زندگي به سمت پيشرفت و خوشبختي پيش خواهد رفت و بالعكس اگر اين مسؤوليت پذيري را هر كدام به خوبي انجام ندهند، زندگي به سمت نابودي پيش خواهد رفت.

ارتباط كلامي
در ابتدا اولين موضوعي كه بايد به آن پرداخت، پيام است، پيام يك توليدعملي و فيزيكي منبع رمز گذار است. سه سازه در پيام وجود دارد :
1. رمزها
2. محتواي پيام
3. نحوه ارائه پيام
ويلبرت شراون درباره انواع پيام مي نويسد :
پيام ممكن است به صورت جوهر بر روي كاغذ يا امواج صوتي درهوا و يا جريان برق و يا تكان دادن باشد و يا هر نوع حركت كه قابل تفهيم معنا باشد، ارائه شود.
در ارتباط كلامي علاوه بر پيام، عواملي ديگر دخالت دارند:
* عناصر و ساخت : عناصر اصلي زبان، صداها و حروف هستند صداها و حروف ها هستند كه پيام ها را انتقال مي دهند
* كدها : كد عبارتست از هر گونه علامتي كه به صورت نماد و نشانه است و به طريقي شنوده را به يكي از معاني سوق دهد.
* رمز : رمز به دو قسم تقسيم مي شود :
1 – رمزهاي شباهت دار
2 – رمزهاي بدون شباهت

• علايم و نشانه هاي طبيعي : نشانه اي كه ميان صورت و مفهوم آن رابطه هم جواري يا تماس وجود داشته باشد مثل رابطه دود به آتش
• علايم و نشانه هاي تصويري : نشانه اي كه ميان صورت و مفهوم شباهتي عيني وجود دارد و نه رابطه هم جواري بلكه رابطه قراردادي و نه ذاتي و خود به خودي است.
مثل : عكسها و مجلات و برنامه تلويزيون گفته مي شود .مترادف كد و سمبل هم مي باشد، يعني ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عيني و نه رابطه هم جواري بلكه رابطه قرارداردي وجود دارد كه براساس قرار داد از آنها پيام خاصي دريافت مي شود.
* محتواي پيام : مطالب درون پيام كه توسط منبع براي هدف او انتخاب شده را محتواي پيام مي گويند.
* ارائه پيام : عبارتست از تصميماتي كه منبع ارتباط براي انتخاب و تنظيم و ترتيب كدها و محتوا، شكل مي گيرد.