موضوع : آفت زبان( دروغ)
در رابطه با دروغ روايات زيادي از ائمه معصومين در دست مي باشد. در جايي مي فرمايند (دروغ حتي ريشه خيلي از گناهان است).
امام علي (ع) مي فرمايند : برتري خطاها نزد خداوند زبان دروغ گو است. پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: همه گناهان را در اطاقي جمع كردند، كليد اين اطاق دروغ است.
امام علي (ع) مي فرمايند : هيچ بنده اي مزه حقيقي ايمان را نمي چشد، مگر آنكه دروغ را ترك كند چه به صورت جدي و يا به صورت شوخي
امام علي (ع) فرموده اند: اگر انسان به دروغ گويي معروف شد، اين باعث سلب اعتماد از وي مي شود.

‌نظافت در خانه و خانه داري
در خصوص خانه داري بايد توجه داشت، منظوراز خانه داري يعني يك خانه مورد انتظار ، كمال ، پيشرفت، آسايش و آرامش و محل پرورش انسانهاي والامقام مي باشد.
در خانه هم مرد و هم زن داراي نقش هستند ولي در خانه داري نقش اصلي به عهده زن است، چنانچه زن مي تواند، محيط خانه را چنان مهيا كند كه تبديل به محيط تعليم و تربيت و اخلاق شود.
• نكته دوم : انسان بايد خانه داري را يك شخص مهم و آبرومند و مقدس بداند، چرا كه در خانه و محيط آن مي توان انسانهاي سالم را براي محيط بيرون آماده كرد.

خانم خانه دار سه ويژگي دارد :
1 – امور خانه را به خوبي مدنظر قرار دهد، مثل همراهي با شوهر
2 – مي داند، چگونه مادر خوبي براي فرزندانش باشد.
3 – مي داند، چگونه خانمي براي دوستان و خويشان خود باشد.
• نظافت منزل : بهترين مسئله در خانه نظافت و پاكيزگي است.
پيامبراكرم (ص) مي فرمايند : اسلام نظيف است، شما هم در پاكيزگي كوشش كنيد، زيرا فقط پاكيزگان داخل بهشت مي شوند
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند (لباس انسان بايد هميشه پاكيزه باشد)
• امام صادق در خصوص شستن ظرفها مي فرمايند : شستن ظرفها و تميز كردن اطراف خانه روزي را زياد مي كند.
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : اگر بر امتم دچار سختي نمي شد، واجب مي كردم در موقع هر وضويي مسواك كنند.
• اما علي (ع) در رابطه با شستن دستها هنگام غذا مي فرمايند :‌شستن دستها قبل و بعد از غذا عمر را زياد مي كند و از چركين شدن لباسها مانع مي شود و چشم را نوراني مي كند.

وظايف اخلاقي زوجين.
از جمله وظايف در اين خصوص جلب محبت همسر است. روجين موظف هستند به يكديگر محبت كنند و روز به روز آن را افزايش دهند.
در ابتداي زندگي معمولاً افراد به يكديگر محبت وافري دارند، مهم اينست كه براي گم شدن كانون زندگي آن محبت را حفظ كنند و بر آن مداومت كنند.
* امام علي (ع) مي فرمايند : (با ابراز دوستي ، محبت محكم ترمي شود)
* براي جلب محبت راههايي وجود دارد:
1 – برخورد نيكو
2 – تشكر و قدرداني
3 – هديه دادن
4 – آراستگي به ديگر فضايل اخلاقي مثل : صبر
* در برخورد نيكو، امام علي (ع) فرموده اند : برخورد شايسته و نيكو مايع تداوم پيوند است.
* در برخورد نيكو، امام علي (ع) پيامبر فرموده اند: حق مرد بر زن اين است كه در هنگام ورود شوهر تا در خانه او را استقبال كند و به وي خوش آمد، بگويد .
* امام علي در خصوص تشكر فرموده اند :كسي كه اهل تشكر نيست در حقيقت ناسپاس است.
* امام علي در خصوص تشكر فرموده اند : تشكر تو از كسي كه نسبت به تو راضي باشد، خشنودي و وفاداري را زياد مي كند.
* پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : هديه دادن موجب، مودّت و پايداري برادري مي شود و كينه را از بين مي برد، به يكديگر هديه بدهيد تا همديگر را دوست بداريد.
* امام علي (ع) در فضايل اخلاقي مي فرمايند : سه چيز موجب محبت مي شود، نيك خلقي، نيك رفتاري ، تواضع

آفت زبان ( غيبت كردن)
خداوند در قرآن كريم در خصوص غيبت كردن فرموده است (اي كساني كه ايمان آورديد ، بپرهيزيد از بسياري از ظن و گمانها و در كار افراد جستجو نكنيد و گروهي بر گروه ديگر غيبت نكنند ( آيا هر كدام از شما دوست دارد، گوشت برادر مرده خود را بخورد) تقوا پيشه كنيد‌، خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.
• امام علي (ع) فرموده اند : نهايت تلاش شخص ناتوان، غيبت است
• امام علي (ع) فرموده اند : غيبت نشانه نفاق است.
• پيامبر اكرم (ص) فرموده اند : غيبت از عمل زنا بدتر است.
‌تهيه غذا و مهمانداري
تهيه غذا و مهمانداري يكي از شؤونات خانم ، خانه است. تهيه غذا يكي از نيازهاي فطري بشر است. بنابراين بهداشت و تنوع غذايي در تهيه غذا مؤثر است.
سلامتي انسان در گرو تغذيه درست است. غذا صرفاً براي پيدا كردن شكم نيست، بلكه بايد ببينيد، چه مواد غذايي مورد نياز جسم شوهر و بچه اش مي باشد، تا آنها را در غذاي مثل بكار ببرد، اين مسئله تضمين كننده سلامت جامعه و فرزند و شوهرش است.

• انتخاب غذا : انتخاب غذاي مطلوب و اشتهاآور از وظايف خانمها است.
اگر خانمي در اين مسئله مهارت داشته باشد، در هنگام حاملگي غذاي مورد نياز بچه اي كه در شكم دارد را مي شناسد و فراهم مي كند .
• مهمانداري :‌هر خانمي بايد توجه كند كه انسان با رفت و آمد و انس با يكديگر زنده است و لذت شيريني زندگي در ارتباط است و مهمانداري از اين جمله است. • امام رضا (ع) فرموده اند: سخاوتمند از غذاي ديگران مي خورد تا از غذايش بخورند و بخيل از كسي نمي خورد، مبادا از غذايش بخورند.
• امام محمدتقي (ع) مي فرمايند : نشستن با دوستان دل رازنده و عقل را باور مي كند، و لو اندك باشد.
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : هم نشيني با دوستان ايجاد محبت مي شود. • نكته : مهمانداري در مواقعي تلخ و سخت مي شود :
1. در چشم و هم چشمي ها
2.تشريفات زياد
3. بي برنامگي