آئين همسرداري
ثمره ازدواج و تربيت فرزند
به طور كلي وقتي زن و مردم با هم ازدواج مي كنند، اولين و مهمترين چيزي كه بعد از ازدواج به آن مي پردازند، داشتن فرزندي سالم و شايسته است.

اين فرزند كه ثمره ازدواج آنها مي باشدف در خانم و آقا زمينه كار و كوشش و فعاليت را فراهم مي كند.

• پيامبر (صلي الله عليه و آله) مي فرمايند : فرزند صالح گل خوشبويي از گلهاي بهشت است.
• تربيت فرزند : محيط خانواده، اولين محيط تربيتي براي فرزند، به شمار مي آيد. در خانواده پدر و مادر مي توانند به عنوان يك الگوي رفتاري مناسب براي كودكشان محسوب شوند، چرا رفتارهاي مثبت و منفي پدر و مادر اثر مستقيم به ترتيب وي دارد، چنانچه پدر و مادري ديندار، راستگو، خوش اخلاق، با انصاف، باشند، كودكان آنها نيز اينچنين بار مي آيند، حال اگر پدر و مادر افرادي بي دين ، دروغ گو، بداخلاق، بي انصاف، باشند كودكان آنها هم اين چنين بار مي آيند ، پس از رفتار كودك مي توان پي به رفتار پدر و مادر برد.

• امام سجاد (عليه السلام) مي فرمايند :
حق فرزندت اين است كه بداني او از تو مي باشد، بد باشد يا خوب باشد، با تو نسبت دارد، در قبال پرورش تأديب و راهنماييش به سوي خدا و كمك كردنش به فرمانبرداري، مسؤوليت داري ! رفتارت با او، رفتار كسي باشد كه يقين دارد در قبال احسان كردن به او پاداشي نيك در پي خواهد داشت و در قبال بدرفتاري، كيفر بد در پي خواهد داشت.
‌آثار خوش اخلاقي

خوش اخلاقي در زندگي آثار زيادي در پي خواهد داشت كه عبارتست از :
1 – ايجاد انس و محبت
2 – از بين رفتن زمينه هاي اختلاف

* ايجاد انس و محبت : يكي از آثار خوش اخلاقي در زندگي ايجاد انس و محبت است، وقتي پدر و مادر در زندگي و مهمتردر محيط خانواده از اخلاق خوش برخوردار باشند، زندگي را براي يكديگر خوش آيند مي سازند، صلح و آرامش را در زندگي ايجاد مي شود و در نتيجه افراد با يكديگر انس زياد پيدا كرده و به يكديگر محبت و عشق مي ورزند.

امام علي (عليه السلام)مي فرمايند : خوش خلق باش كه برايت محبت جذب مي كند.

امام علي (عليه السلام)مي فرمايند : در اثر نرم خويي، ديگران با انسان مأنوس مي شوند.

• از بين رفتن اختلافات :
به طور كل در زندگي، انسان با رفتارهايي رو به رو مي شود كه در بعضي اوقات ميل اوست كه در نتيجه، تشكر و قدرداني وي را مي طلبد و در بعضي اوقات مطابق با ميل او نمي باشد كه در نتيجه مي بايت با خوش اخلاقي آن را اصلاح كرد نه اينكه در مقابل آن واكنش بد نشان داد كه نتيجه آن رفتارهاي بدتر خواهد بود.
انساني كه خوش اخلاق باشد، با رفتارش مي تواند ديگران را اصلاح كند و اختلافات زيادي را حل و فصل بنمايد.

• امام علي (عليه السلام)مي فرمايند : با خوش اخلاقي، زندگي شيرين و نيكو مي شود.

• امام علي (عليه السلام)مي فرمايند : هر كس اخلاقش نيكو شود، زندگي اش پاك و نيكو مي شود.