موضوع : اهميت ازدواج:
خداوند در قرآن كريم انسان را به ازدواج تشويق كرده است و دستوراتي را در اين خصوص قرار داده است.
• خداوند در قرآن كريم خطاب به پيامبر(صلی الله عليه و آله) مي فرمايند : ما پيش از تو نيز پيامبراني فرستاديم، براي آنها فرزندان و همسراني قرارداديم .
سوره رعد آيه 28
• خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : مردان و زنان به همسر و غلامات و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد، اگر تنگ دست باشند، خداوند به لطف خود آنان را بي نياز مي سازد و خداوند گشايشگر آگاه است.
سوره نور آيه 32
در ديدگاه ائمه معصومين (عليهم السلام) رواياتي وارد شده است كه مشاهده مي شود، آنان علاوه بر اينكه خودشان ازدواج كرده اند و زندگي تشكيل داده اند، اين مسئله را از سنت خودشان قرار دادند، ديگران را به اين امر مقدس تشويق نموده اند.
• از حضرت علي (عليه السلام) روايتي نقل شده است كه پيامبراكرم (صلی الله عليه وآله) همواره مردم را به امر ازدواج تشويق مي كردند و مي فرمودند : هر كس دوست دارد از سنت من پيروي كند، ازدواج كند، زيرا ازدواج سنت من است.
• در روايت ديگر رسول خدا فرموده اند : در اسلام هيچ سازماني بوجود نيامده است كه نزد خداوند، محبوبتر و شريفتر از ازدواج باشد.
• در روايتي ديگر آمده است، رسول اكرم (صلی الله عليه و آله) به يكي از ياران خود دوست داشت مجرد بماند فرموده : شما كه امكانات مالي داريد چرا ازدواج نمي كنيد، چرا اين راه را انتخاب كرده ايد، اگر به اين شكل از دنيا برويد، گنه كار خواهيد بود.
هر يك از انسانها بر اساس نياز فردي خويش كه ممكن است متفاوت باشد، تشخيص مي دهد كه ازدواج كند و همسري را انتخاب كند و زندگي تشكيل دهد. ( بعد فردي) حال ازدواج يكسري آداب و قانون و حقوقي دارد كه همگي افراد مي بايست الزاماً از آن پيروي كنند و تابع آن باشند كه اين بعد اجتماعي ازدواج است.

موضوع : مذاكره و تفاهم
از ديگر وظايف زن و مرد در زندگي مذاكره و تفاهم است كه نتيجه اين مذاكره و تفاهم بر سه بخش است :
1 – شناخت تمايلات و استعدادها
2 – پذيرش شرايط رواني و جسماني
3 – برنامه ريزي براي تفاهم و مذاكره
به طور كل وقتي زن و مرد با هم ازدواج مي كنند. در ابتداي زندگي با دو روش تربيتي و فرهنگي مجزا در كنار هم قرار مي گيرند كه اين تفاوت در بعضي موارد به بروز مشكلاتي مي انجامد.
• حال اگر اين دو نسبت به تمايلات و استعدادهاي يكديگر شناخت پيدا كنند، به طوري كه به استعدادها و خواهشهاي يكديگر احترام بگذارند ، مي توانند شرايط روحي و جسماني يكديگر را درك كنند، بطوري كه از تحميل كردن نظر خود بر ديگري اجتناب مي كنند و اين عمل باث مي شود كه بتوانند براي مشكلات خويش برنامه ريزي و آنها را حل و فصل كنند.