• دقت زن در انتخاب شوهر :
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : ازدواج نوعي فرمانبرداري است، پس هر گاه دختري را شوهر مي دهيد، دقت كنيد او را به اطاعت از چه كسي وا مي داريد.

• دقت ائمه در انتخاب همسر :
ائمه (ع) هم در انتخاب همسر دقت زيادي داشتند، چنانچه روزي امام علي (ع) به برادرش عقيل كه به انساب عرب آگاهي داشت ، فرمودند : تو به انسان عرب آگاهي داري، براي من زني اختيار كن كه فرزندي شجاع بياورد.
ارتباط انساني :
راهها و روش هاي نيل به كمال
1- در اين راه بايد ابتدا انگيزه كمال و احساس نياز به تكامل در انسان بوجود آيد.
شاعر شيرين سخن مي فرمايند :
آب كم جو تشنگي آور بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
تا نزايد طفلك نازك گلو
كي روان گردد ز پستان، شير او
يعني انسان بايد طالب حقيقت باشد، انگيزه طي مراحل عاليه انساني و كمال را داشته باشد كه اين خود شرط اول است سپس عزم خود را جزم كند كه پس از معرفت كمال و مقامات معنوي و عالي انساني در راستاي رسيدن به آن مدارج عاليه تلاش و جهاد كند.

2 – هوسها : هوسهاي انسان به صورت انواع و اقسام تمايلات در نهاد انسان قرار داده شرط دوم رشد و كمال مبارزه با هوسها است.

3 – پاك كردن دل از آلودگيها‌:‌ابتدا بايد خانه دل را از غير زدود وبعد محبوب و خالق خود را در خانه دل جاي داد.

4 – آگاهي : در اين باره مي بايست آگاهي و اطلاعات كافي درباره راههاي تكامل و اصول تكامل كه نقش فراواني در نيل انسان به كمال دارد را بدست آورد.
شاعر مي فرمايند :
اقتضاي جان چو اي دل آگهي است
هر كه آگه تر بود جانش قوي است

5 – وفاي به عهد :
تعهد نكته مهمي است كه در دنياي امروز كمرنگ شده است، بسياري از اختلافات در جامعه بشري به خاطر اينست كه افراد بر سر تعهدات خويش پاي بندي بنشينند.
قرآن كريم درباره وفايبه عهد مي فرمايند : نسبت به تعهدات خويش پاي بند باشيد و عمل كنيد.

6 – توجه به عيبهاي خود :
پيامبر (ص) در اين مورد مي فرمايند : خوش به حال كسي كه توجه او به عيبهاي خودش او را از عيوب مردم باز دارد.

7- همنشيني با انسانهاي رشد يافته :
شاعر در اين باره مي فرمايند:
يار بد، بدتر بود از مار بد
مار بد تنها همي بر جان زند
يار بد بر جان و بر ايمان زند
هم نشين خوب مي تواند اثر بسيارزيادي در شخصيت افراد داشته باشد، چنانچه اگر به هم نشين كسي توجه كني، مي تواني شخصيت طرف مقابل را درك كني.

احترام به شوهر و شكايت و درد دل :
احترام يكي از مسائلي است كه در وجود هر فردي نهفته است ، چنانچه چه مرد و چه زن علاقه دارند كه به آنها احترام گذاشته شود. كسي كه احترام مي گذارد، علاوه بر اينكه شخصيت طرف مقابلش را محترم شمرده و رضايت دل او را بدست آورده، احترام و ارزش خود را هم بالا مي برد. در حقيقت احترام گذاشتن به ديگري، احترام گذاشتن به خود است .
احترام گذاشتن از راههاي مختلفي انجام مي شود:
1 – احترام رفتاري : يعني احترام و توجه به انجام خواسته هاي شوهر و به خصوص در مقابل فرزندان و خويشان و ..
2 – احترام زباني :‌استفاده از الفاظ مناسب (مانند شما و ..) براي شوهر الخصوص در مقابل فرزندان و خويشان و …
• پيامبر (ص) مي فرمايند : (وظيفه زن اين است تا درب خانه به استقبال شوهرش برود و به او خوش آمد بگويد )
• امام صادق (ع) : (هر زني شوهرش را احترام كند و آزارش نرساند، خوشبخت و سعادتمند خواهند بود)
• پيامبر (ص) :‌ (زن موظف است براي شوهرش تشت و حوله بياورد و براي شستن دستها به او كمك كند)
• شكايت و درد دل :
• شكايت و درد دل بايد :
1. در زمان مناسب
2. مكان مناسب
3. مخاطب
براي شكايت و درد دل كردن ابتدا مي بايست زمان مناسبي را انتخاب كرد، زماني كه مرد استراحت كرده باشد و محيط خانه، محيطي مملو از آرامش باشد و مخاطب كه زن است با لحني آرام و ملايم مسائل خود را براي وي بازگو كند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : (هر زني كه با زبان، شوهرش را بيازارد، نمازها و سايراعمالش قبول نمي باشد، و لو هر روز روزه باشد و شبها را براي تجهد و عبادت برخيزد و بنده هايي را آزاد كند، ثروتش را در راه خدا انفاق نمايد. زني كه بد زبان باشد و شوهرش را بدين وسيله بيازارد، نخستين كسي است كه وارد دوزخ خواهد شد)