علل خانوادگي

– رهايي از شرايط نامناسب خانة پدري

دختران، در برخي خانواده‌ها، با احساس سربار بودن، تحميل فشارهاي اقتصادي بر خانواده و حس سرافكندگي مواجه هستند. اين احساس كه در شرايطي مانند برخوردهاي كلامي و اعتراضات مستقيم پدر يا ساير اعضاي خانواده (تني يا ناتني) اوج مي‌گيرد، مي‌تواند فرد را به اين تصميم نادرست سوق دهد كه ازدواج تنها راه رهايي از اين مشكلات است، لذا باوجود عدم علاقمندي به فرد مقابل، فقط به جهت ناخشنودي از رفتارها و مناسبات اعضاي خانواده، ناخواسته تن به ازدواج با فردي مي‌دهد كه شرايط مناسبي ندارد.

 

– رهايي از امر و نهي‌هاي خانواده و كسب استقلال

هرچقدر كه دختر مجرد در خانه پدري، با امر و نهي‌هاي والدين بيشتر مواجه باشد، احساس مي‌نمايد كه براي انجام امور خود فاقد استقلال و آزادي نظر و عمل است، لذا احساس فشار و تنگناي بيشتري مي‌كند و تلاش مي‌نمايد تا از اين فضا خارج شود. در اين شرايط ازدواج در نظر او مي‌تواند مفري محسوب شود. در اغلب موارد اين موضوع، فرد را به انتخاب نادرست و ناخواسته سوق مي‌دهد.

 

– رها ساختن والدين از اضطراب

اغلب والدين از تأخير ازدواج فرزندان خود به ويژه دختران، احساس اضطراب و نگراني مي‌كنند، حتي خود را در عدم انجام آن گناهكار و مقصر مي‌شمارند. در اين شرايط برخي دختران، ازدواج ناخواسته را مي‌پذيرند تا فرد را به دست بازي سرنوشت بسپارند.

 

– مشكلات و نيازهاي اقتصادي خانواده

در خانواده‌هاي با درآمد اندك و پايين كه تعداد فرزندان بسيار است، ازدواج دختر مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي را به مقدار مخارج وي كاهش دهد و تا حدي به اقتصاد خانواده كمك نمايد. هرچند تهيه جهيزيه تا مدتي هزينه زندگي را براي والدين افزايش مي‌دهد.

 

– نفوذ و فشارهاي والدين

برخي مواقع يكي از دلايل ازدواج افراد، فشار هنجارهاي اجتماعي است. تقريباً در همه طبقات و اقشار جامعه، ازدواج تأييد مي‌شود. همين موضوع كساني را كه خيال مي‌كنند به يكديگر علاقمند هستند با شتاب و عجله به ازدواج وا مي‌دارد.

نفوذ و فشار والدين به فرزندان، مي‌تواند آنها را به سوي ازدواج‌هاي زودهنگام و دور از احتياط سوق دهد. در برخي موارد والدين با استفاده از نفوذ خود، اصرار بر انجام ازدواج با فرد خاصي دارند. فشار والدين و جامعه بر افراد براي تطبيق با الگوهاي بهنجار مي‌تواند كساني را كه تن به ازدواج نمي‌دهند، به سوي همسرگزيني و ازدواج ناخواسته سوق دهد. در اغلب موارد به سختي مي‌توان خانواده‌ها را از مضطرب نمودن فرزندان در ازدواج بازداشت.

 

– رفع كدورت فاميلي

در برخي موارد، ازدواج‌هايي انجام مي‌شود تا موجب مصالحه و رفع كدورت اقوام و فاميل با يكديگر شود. در اين شرايط، زندگي يك فرد به طور ناخواسته دستخوش آرزوهاي ديگران مي‌شود.