موی سر شامل ساقه و ریشه میباشد
– مـو یـک بـافـت مـرده است ( بغیر از ریشه ) که از پروتئین
کراتیـن تشکیل یافته.
– موی سر بطور طبیعی ماهی ۱ سانتیمتر رشد میکنـد.
– طول عمر هر تار مو روی سر ۵-۳ سال میباشد.
– هر انسان بطور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار عدد مو بر سر خود دارد.

ساقه مو شامل ۳ قسمت میباشد:

۱- قشر خارجی(CUTICLE): این لایه که پولک مانند بوده و همـانـند فـلس مـاهـی در حالت عادی بروی هم خوابیده اند اما در صورت تماس بـا مـواد شـیمیایی تحریک شده و بـاز می گردنـد و مــعمولا ۴ روز طول میکشد تا به حالت اول خود بازگردند. قـشر خارجی وظیفه محافظت از مو در مقابل نور، هوا و شستشو را بعهده دارد.

۲- لایه میانی(CORTEX): کراتین و رنگدانه های مو (PIGMENT) در این لایه قرار دارند. ضخامت، قابلیت ارتجاعی و استحکام مو به آن بستگی دارد. رنـگدانه هـای مـو بـصورت دانه های ریز ملانین (MELANIN) بوده کـه در کیـسه هـای ریـزی موسـوم بـه آلـوئول قرار گرفته اند. کورتکس مو در اثر اکسیداسون بیش از حد توسط اکسیـدان و فـر و همـچنین استفاده از شامپوهای نامناسب و برس زدن خشن آسب می بیند.

۳- قسمت مرکزی(MEDULA): این قسمت تو خالی و یا پر می باشد.

انواع رنگ مو

۱- رنگ مـوی موقتی: این رنگ تنها بروی کوتیکول مو قرار می گیرد و به کرتکس نفوذ نمیکند – با یک یا دو بار شامپو زدن از میان می رود – فاقد آمونـیاک و پیروکسید هیدروژن است – مدت زمان انجام آن ۱۵ دقیقه میباشد.

۲- رنگ موی نیمه دائمی: رنـگ حـاوی مـقدار انـدکـی آمونیاک و پیروکسیـد هیـدروژن میباشد – معمولا ۱۲-۶ هفته دوام دارد – مدت زمان انجام آن ۱٫۵ ساعت می باشد.

۳- رنگ موی دائمی: فـرمـول رنـگ طبـیـعـی مـو را تغییر می دهد – حـاوی آمـونـیـاک و پیروکسید هیدروژن میباشد – رنگ با رنگدانه های مو ترکیب میشود – پس از ۶-۴ هفته میبایست ریشه های تازه روییده مو را مجددا رنگ کرد -مدت زمان انجام آن ۱٫۵ ساعت میباشد.

۴- هایلایت(HIGHLIGHT): رشـتـه هایـی از مو را دکلره می کنـنـد تـا روشـنـایـی آن را افزایش دهند – حـاوی آمونیاک و پیروکسید هیدروژن و رنگ بر میباشد -مدت زمان انجام آن ۱٫۵ تا ۲ ساعت می باشد.

ترکیبات رنگ مو، روش رنگ کردن و نحوه انتخاب رنگ مناسب…

ترکیبات رنگ مو

رنگ مو در انواع مختلفی همچون کرمها، ژلها، تیوپها و شامپوها در بازار وجود دارد. بــه غیر از رنگدانه های مصنوعی در فرمول رنگ دو عنصر مهم دیگر در آن شرکت دارند:

۱- پیروکسید هیدروژن(HYDROGEN PROXIDE): هـمـان اکـسیـدان می بـاشــد کـه دو وظیفه را بعهده دارد:

تثبیت رنگ مو
اکسیداسیون ملانین
اکـسیدان باعث میگردد تا سولفور از مو خارج گردد بـه همین خاطر استفاده حجم بیش از حد اکسیدان سبب نازکی و زبری تار مو میگردد. اکسیدان در حجمهای مختلف۱۰و۲۰ و ۳۰ کاربرد دارد.

۲- آمونیاک: این ماده قلیایی نقش کاتالیزور را ایفا می کند – رنگ مو را روش می کند-سبب جدا شدن کوتیکول و باز شدن آن می گردد تا رنگ بتواند بـدرون پوسته نفوذ کند.

عمل رنگ شدن چگونه انجام میپذیرد؟

پیش از آنکه عمل رنگ شدن بطور دایم بخواهد صورت بگیرد می بـایست پولکهای قشر خارجی باز گردند برای این کار از آمونیاک استفاده می شود – سـپس اکسـیـدان ملانین را اکسید کرده و رنگدانه جدید طی واکنش شیمیایی ابعاد بزرگتر میگردد تـا دیــگر نتواند از کورتکس مو خارج گردد.

دکلره چیست؟

دکلره (DECOLORATION) یا عمل بلیچ (BLEACHING) بـه عمل از بین بردن رنگ طبیعی مو اطلاق میگردد. دکلره زمانی انجام می شود که بخواهیم رنگ مو را روشنتر کرده و یا آن کـه از رنـگ مـویی که بیش از ۳ درجه از رنگ طبیعی مو روشنتر می باشد اسـتفاده کنیم. در عمل دکلره ملانین (رنگدانه مو) اکسید میگردد. همواره پیش از دکلره کردن مو آزمـون حسـاسیـت موسوم به پچ تست (PATCH TEST)را انـجـام دهـیـد زیـرا در صـورت حسـاسیـت آسـیــب جدی به پوست خواهد زد – همـچنـیـن زنـان بـاردار و افـرادی کـه از قرصهای اعصاب استفاده میکنند نباید عمل دکلره را انجام دهند.